สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

2 - 62147
7 ปีที่ผ่านมา
3 - 61784
7 ปีที่ผ่านมา
4 - 61780
7 ปีที่ผ่านมา
6 - 61509
7 ปีที่ผ่านมา
7 - 61503
7 ปีที่ผ่านมา
8 - 61495
7 ปีที่ผ่านมา
9 - 61487
7 ปีที่ผ่านมา
10 - 61407
7 ปีที่ผ่านมา
12 - 60672
7 ปีที่ผ่านมา
13 - 60603
7 ปีที่ผ่านมา
14 - 60596
7 ปีที่ผ่านมา
15 - 60345
7 ปีที่ผ่านมา
16 - 60165
7 ปีที่ผ่านมา
17 - 59444
7 ปีที่ผ่านมา
19 - 59434
7 ปีที่ผ่านมา
20 - 59318
7 ปีที่ผ่านมา
21 - 59260
7 ปีที่ผ่านมา
22 - 59120
7 ปีที่ผ่านมา
24 - 58693
7 ปีที่ผ่านมา
25 - 58655
7 ปีที่ผ่านมา
27 - 58323
7 ปีที่ผ่านมา
28 - 58271
7 ปีที่ผ่านมา
29 - 57936
7 ปีที่ผ่านมา
30 - 57927
7 ปีที่ผ่านมา
32 - 57482
7 ปีที่ผ่านมา
33 - 57459
7 ปีที่ผ่านมา
34 - 57394
7 ปีที่ผ่านมา
35 - 57344
7 ปีที่ผ่านมา
36 - 57161
7 ปีที่ผ่านมา
37 - 57143
7 ปีที่ผ่านมา
38 - 57107
7 ปีที่ผ่านมา
39 - 56673
7 ปีที่ผ่านมา
40 - 56635
7 ปีที่ผ่านมา
41 - 56623
7 ปีที่ผ่านมา
42 - 56530
7 ปีที่ผ่านมา
43 - 56420
7 ปีที่ผ่านมา
44 - 56400
7 ปีที่ผ่านมา
45 - 55975
8 ปีที่ผ่านมา
47 - 55886
8 ปีที่ผ่านมา
48 - 55872
8 ปีที่ผ่านมา
49 - 55835
8 ปีที่ผ่านมา