สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 62481
9 ปีที่ผ่านมา
5 - 62147
9 ปีที่ผ่านมา
6 - 61784
9 ปีที่ผ่านมา
7 - 61780
9 ปีที่ผ่านมา
9 - 61509
9 ปีที่ผ่านมา
10 - 61503
9 ปีที่ผ่านมา
11 - 61495
9 ปีที่ผ่านมา
12 - 61487
9 ปีที่ผ่านมา
13 - 61407
9 ปีที่ผ่านมา
15 - 60672
9 ปีที่ผ่านมา
16 - 60603
9 ปีที่ผ่านมา
17 - 60596
9 ปีที่ผ่านมา
18 - 60345
9 ปีที่ผ่านมา
19 - 60165
9 ปีที่ผ่านมา
20 - 59444
9 ปีที่ผ่านมา
22 - 59434
9 ปีที่ผ่านมา
23 - 59318
9 ปีที่ผ่านมา
24 - 59260
9 ปีที่ผ่านมา
25 - 59120
9 ปีที่ผ่านมา
27 - 58693
9 ปีที่ผ่านมา
28 - 58655
9 ปีที่ผ่านมา
30 - 58323
9 ปีที่ผ่านมา
31 - 58271
9 ปีที่ผ่านมา
32 - 57936
9 ปีที่ผ่านมา
33 - 57927
9 ปีที่ผ่านมา
35 - 57482
9 ปีที่ผ่านมา
36 - 57459
9 ปีที่ผ่านมา
37 - 57394
9 ปีที่ผ่านมา
38 - 57344
9 ปีที่ผ่านมา
39 - 57161
9 ปีที่ผ่านมา
40 - 57143
9 ปีที่ผ่านมา
41 - 57107
9 ปีที่ผ่านมา
42 - 56673
9 ปีที่ผ่านมา
43 - 56635
9 ปีที่ผ่านมา
44 - 56623
9 ปีที่ผ่านมา
45 - 56530
9 ปีที่ผ่านมา
46 - 56420
9 ปีที่ผ่านมา
47 - 56400
9 ปีที่ผ่านมา
48 - 55975
9 ปีที่ผ่านมา