สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

3 - 62147
8 ปีที่ผ่านมา
4 - 61784
8 ปีที่ผ่านมา
5 - 61780
8 ปีที่ผ่านมา
7 - 61509
8 ปีที่ผ่านมา
8 - 61503
8 ปีที่ผ่านมา
9 - 61495
8 ปีที่ผ่านมา
10 - 61487
8 ปีที่ผ่านมา
11 - 61407
8 ปีที่ผ่านมา
13 - 60672
8 ปีที่ผ่านมา
14 - 60603
8 ปีที่ผ่านมา
15 - 60596
8 ปีที่ผ่านมา
16 - 60345
8 ปีที่ผ่านมา
17 - 60165
8 ปีที่ผ่านมา
18 - 59444
8 ปีที่ผ่านมา
20 - 59434
8 ปีที่ผ่านมา
21 - 59318
8 ปีที่ผ่านมา
22 - 59260
8 ปีที่ผ่านมา
23 - 59120
8 ปีที่ผ่านมา
25 - 58693
8 ปีที่ผ่านมา
26 - 58655
8 ปีที่ผ่านมา
28 - 58323
8 ปีที่ผ่านมา
29 - 58271
8 ปีที่ผ่านมา
30 - 57936
8 ปีที่ผ่านมา
31 - 57927
8 ปีที่ผ่านมา
33 - 57482
8 ปีที่ผ่านมา
34 - 57459
8 ปีที่ผ่านมา
35 - 57394
8 ปีที่ผ่านมา
36 - 57344
8 ปีที่ผ่านมา
37 - 57161
8 ปีที่ผ่านมา
38 - 57143
8 ปีที่ผ่านมา
39 - 57107
8 ปีที่ผ่านมา
40 - 56673
8 ปีที่ผ่านมา
41 - 56635
8 ปีที่ผ่านมา
42 - 56623
8 ปีที่ผ่านมา
43 - 56530
8 ปีที่ผ่านมา
44 - 56420
8 ปีที่ผ่านมา
45 - 56400
8 ปีที่ผ่านมา
46 - 55975
8 ปีที่ผ่านมา
48 - 55886
8 ปีที่ผ่านมา
49 - 55872
8 ปีที่ผ่านมา