สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 25512
10 ปีที่ผ่านมา
1 - 25462
10 ปีที่ผ่านมา
2 - 25439
10 ปีที่ผ่านมา
3 - 25388
10 ปีที่ผ่านมา
4 - 25300
10 ปีที่ผ่านมา
5 - 25292
10 ปีที่ผ่านมา
6 - 25278
10 ปีที่ผ่านมา
7 - 25227
10 ปีที่ผ่านมา
8 - 25226
10 ปีที่ผ่านมา
9 - 25209
10 ปีที่ผ่านมา
10 - 25101
10 ปีที่ผ่านมา
11 - 25100
10 ปีที่ผ่านมา
12 - 25063
10 ปีที่ผ่านมา
13 - 24965
10 ปีที่ผ่านมา
15 - 24914
10 ปีที่ผ่านมา
17 - 24850
10 ปีที่ผ่านมา
18 - 24845
10 ปีที่ผ่านมา
19 - 24836
10 ปีที่ผ่านมา
21 - 24832
10 ปีที่ผ่านมา
22 - 24791
10 ปีที่ผ่านมา
23 - 24789
10 ปีที่ผ่านมา
24 - 24781
10 ปีที่ผ่านมา
29 - 24378
10 ปีที่ผ่านมา
30 - 24356
10 ปีที่ผ่านมา
31 - 24355
10 ปีที่ผ่านมา
32 - 24177
10 ปีที่ผ่านมา
33 - 24136
10 ปีที่ผ่านมา
34 - 24045
10 ปีที่ผ่านมา
35 - 23867
10 ปีที่ผ่านมา
36 - 23776
10 ปีที่ผ่านมา
37 - 23775
10 ปีที่ผ่านมา
38 - 23615
10 ปีที่ผ่านมา
45 - 23218
10 ปีที่ผ่านมา
46 - 23217
10 ปีที่ผ่านมา
47 - 22737
10 ปีที่ผ่านมา
48 - 22662
10 ปีที่ผ่านมา
49 - 22618
10 ปีที่ผ่านมา