สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 25388
8 ปีที่ผ่านมา
1 - 25300
8 ปีที่ผ่านมา
2 - 25292
8 ปีที่ผ่านมา
3 - 25278
8 ปีที่ผ่านมา
4 - 25227
8 ปีที่ผ่านมา
5 - 25226
8 ปีที่ผ่านมา
6 - 25209
8 ปีที่ผ่านมา
7 - 25101
8 ปีที่ผ่านมา
8 - 25100
8 ปีที่ผ่านมา
9 - 25063
8 ปีที่ผ่านมา
10 - 24965
8 ปีที่ผ่านมา
12 - 24914
8 ปีที่ผ่านมา
14 - 24850
8 ปีที่ผ่านมา
15 - 24845
8 ปีที่ผ่านมา
16 - 24836
8 ปีที่ผ่านมา
18 - 24832
8 ปีที่ผ่านมา
19 - 24791
8 ปีที่ผ่านมา
20 - 24789
8 ปีที่ผ่านมา
21 - 24781
8 ปีที่ผ่านมา
26 - 24378
9 ปีที่ผ่านมา
27 - 24356
9 ปีที่ผ่านมา
28 - 24355
9 ปีที่ผ่านมา
29 - 24177
9 ปีที่ผ่านมา
30 - 24136
9 ปีที่ผ่านมา
31 - 24045
9 ปีที่ผ่านมา
32 - 23867
9 ปีที่ผ่านมา
33 - 23776
9 ปีที่ผ่านมา
34 - 23775
9 ปีที่ผ่านมา
35 - 23615
9 ปีที่ผ่านมา
42 - 23218
9 ปีที่ผ่านมา
43 - 23217
9 ปีที่ผ่านมา
44 - 22737
9 ปีที่ผ่านมา
45 - 22662
9 ปีที่ผ่านมา
46 - 22618
9 ปีที่ผ่านมา
47 - 22612
9 ปีที่ผ่านมา
49 - 22570
9 ปีที่ผ่านมา