สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 25439
9 ปีที่ผ่านมา
1 - 25388
9 ปีที่ผ่านมา
2 - 25300
9 ปีที่ผ่านมา
3 - 25292
9 ปีที่ผ่านมา
4 - 25278
9 ปีที่ผ่านมา
5 - 25227
9 ปีที่ผ่านมา
6 - 25226
9 ปีที่ผ่านมา
7 - 25209
9 ปีที่ผ่านมา
8 - 25101
9 ปีที่ผ่านมา
9 - 25100
9 ปีที่ผ่านมา
10 - 25063
9 ปีที่ผ่านมา
11 - 24965
9 ปีที่ผ่านมา
13 - 24914
9 ปีที่ผ่านมา
15 - 24850
9 ปีที่ผ่านมา
16 - 24845
9 ปีที่ผ่านมา
17 - 24836
9 ปีที่ผ่านมา
19 - 24832
9 ปีที่ผ่านมา
20 - 24791
9 ปีที่ผ่านมา
21 - 24789
9 ปีที่ผ่านมา
22 - 24781
9 ปีที่ผ่านมา
27 - 24378
9 ปีที่ผ่านมา
28 - 24356
9 ปีที่ผ่านมา
29 - 24355
9 ปีที่ผ่านมา
30 - 24177
9 ปีที่ผ่านมา
31 - 24136
9 ปีที่ผ่านมา
32 - 24045
9 ปีที่ผ่านมา
33 - 23867
9 ปีที่ผ่านมา
34 - 23776
9 ปีที่ผ่านมา
35 - 23775
9 ปีที่ผ่านมา
36 - 23615
9 ปีที่ผ่านมา
43 - 23218
9 ปีที่ผ่านมา
44 - 23217
9 ปีที่ผ่านมา
45 - 22737
9 ปีที่ผ่านมา
46 - 22662
10 ปีที่ผ่านมา
47 - 22618
10 ปีที่ผ่านมา
48 - 22612
10 ปีที่ผ่านมา