สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 286728
7 ปีที่ผ่านมา
2 - 285820
guest profile image การฝึกอบรม 2 อ่าน 711
7 ปีที่ผ่านมา
3 - 285351
7 ปีที่ผ่านมา
4 - 285299
guest profile image หน้าฎีกา อ่าน 648
7 ปีที่ผ่านมา
5 - 284764
7 ปีที่ผ่านมา
6 - 283728
7 ปีที่ผ่านมา
9 - 280809
rachkiti profile image ครุภัณฑ์ 1 อ่าน 772
7 ปีที่ผ่านมา
10 - 280359
7 ปีที่ผ่านมา
11 - 280353
7 ปีที่ผ่านมา
13 - 279656
7 ปีที่ผ่านมา
14 - 279637
7 ปีที่ผ่านมา
18 - 275836
7 ปีที่ผ่านมา
19 - 273690
7 ปีที่ผ่านมา
20 - 273520
7 ปีที่ผ่านมา
22 - 272653
guest profile image ค่าวิทยากร 1 อ่าน 844
7 ปีที่ผ่านมา
23 - 272106
7 ปีที่ผ่านมา
24 - 271532
7 ปีที่ผ่านมา
26 - 269833
guest profile image การฝึกอบรม 1 อ่าน 701
7 ปีที่ผ่านมา
27 - 269633
guest profile image ไปราชการ 1 อ่าน 616
7 ปีที่ผ่านมา
29 - 269021
guest profile image รับรองบุตร 1 อ่าน 509
7 ปีที่ผ่านมา
31 - 267463
7 ปีที่ผ่านมา
32 - 267135
7 ปีที่ผ่านมา
35 - 266527
7 ปีที่ผ่านมา
36 - 266327
guest profile image อบรม/สัมมนา 2 อ่าน 786
7 ปีที่ผ่านมา
37 - 265916
7 ปีที่ผ่านมา
40 - 264058
7 ปีที่ผ่านมา
41 - 263793
7 ปีที่ผ่านมา
44 - 260851
7 ปีที่ผ่านมา
45 - 259396
7 ปีที่ผ่านมา
46 - 258668
7 ปีที่ผ่านมา
47 - 258609
7 ปีที่ผ่านมา
48 - 258361
7 ปีที่ผ่านมา
49 - 257110
7 ปีที่ผ่านมา