สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

0 - 292067
8 ปีที่ผ่านมา
2 - 291110
8 ปีที่ผ่านมา
3 - 290612
8 ปีที่ผ่านมา
4 - 290347
8 ปีที่ผ่านมา
5 - 290141
8 ปีที่ผ่านมา
8 - 288416
8 ปีที่ผ่านมา
9 - 286935
guest profile image อบรม 1 อ่าน 501
8 ปีที่ผ่านมา
10 - 286728
8 ปีที่ผ่านมา
12 - 285820
guest profile image การฝึกอบรม 2 อ่าน 762
8 ปีที่ผ่านมา
13 - 285351
8 ปีที่ผ่านมา
14 - 285299
guest profile image หน้าฎีกา อ่าน 721
8 ปีที่ผ่านมา
15 - 284764
8 ปีที่ผ่านมา
16 - 283728
8 ปีที่ผ่านมา
19 - 280809
rachkiti profile image ครุภัณฑ์ 1 อ่าน 836
8 ปีที่ผ่านมา
20 - 280359
8 ปีที่ผ่านมา
21 - 280353
8 ปีที่ผ่านมา
23 - 279656
8 ปีที่ผ่านมา
24 - 279637
8 ปีที่ผ่านมา
28 - 275836
8 ปีที่ผ่านมา
29 - 273690
8 ปีที่ผ่านมา
30 - 273520
8 ปีที่ผ่านมา
32 - 272653
guest profile image ค่าวิทยากร 1 อ่าน 941
8 ปีที่ผ่านมา
33 - 272106
8 ปีที่ผ่านมา
34 - 271532
8 ปีที่ผ่านมา
36 - 269833
guest profile image การฝึกอบรม 1 อ่าน 773
8 ปีที่ผ่านมา
37 - 269633
guest profile image ไปราชการ 1 อ่าน 677
8 ปีที่ผ่านมา
39 - 269021
guest profile image รับรองบุตร 1 อ่าน 576
8 ปีที่ผ่านมา
41 - 267463
8 ปีที่ผ่านมา
42 - 267135
8 ปีที่ผ่านมา
45 - 266527
8 ปีที่ผ่านมา
46 - 266327
guest profile image อบรม/สัมมนา 2 อ่าน 852
8 ปีที่ผ่านมา
47 - 265916
8 ปีที่ผ่านมา