การกำหนดระยะเวลาให้ร้านค้าส่งมอบสินค้า

guest profile image guest

ขอความกรุณาท่านคลัง ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อของจากร้านค้า
(ผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าพัสดุ  แต่ต้องซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรมครับ)
1. ในการสั่งซื้อวัสดุสำนักงานที่ต้องกำหนดระยะเวลาให้ร้านค้าส่งมอบสินค้า

เป็นจำนวนวัน (นับ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด ด้วย) หรือ ระบุเป็นจำนวนวันทำการ

2. การสั่งซื้อถ้าให้ส่งของภายใน  5  วัน (ไม่ได้ระบุว่าเป็นวันทำการ) ถ้าวันที่ 5 ตรงกับเสาร์  อาทิตย์  จะต้องทำอย่างไร
   (ต้องเลื่อนเป็นวันจันทร์หรือไม่)

3. การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (สมุด ปากกา)  สำหรับการจัดอบรม

  มีระเบียบกำหนดไหมครับว่าต้องให้เวลาร้านค้าส่งของภายในกี่วัน

  ถ้ามีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอบรม  ผมสามารถให้ร้านค้าส่งวัสดุ

ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันทำสัญญา ได้หรือไม่

 ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อ ไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดอบรม  ซื้อโดยวิธีตกลงราคา มีใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ก็พอแล้ว

ขอโทษด้วยที่ตอบช้า ระบบบอกต้องรอ 5 นาที จึงจะตอบกระทู้ได้อีก โคตรเซ็งเลย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,703 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,421 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา