อยากทราบเรื่องการต่อภาษีครับผม

guest profile image guest
คือว่ารถยนต์ของผมขาดต่อทะเบียนมา 6 ปีแล้วครับอยากทราบว่าจะเสียค่าต่อทะเบียนพร้อม พรบ เท่าไหร่ครับผม
ความคิดเห็น
guest profile guest
การต่อภาษีรถถ้าเจ้าของรถปล่อยให้ภาษีขาดอายุติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี ตามกฎหมายรถนั้นจะถูกระงับทางทะเบียนรถ(ยกเลิกการจดทะเบียน เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องชำระภาษีที่ค้าง จำนวน 3 ปี พร้อมค่าปรับร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมา หากมีความประสงค์จะใช้รถนั้นต่อจะต้องนำรถมาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  และชำระค่าแผ่นป้าย  สมุดคู่มือ และภาษีรถใหม่พร้อมทำ พรบ.ใหม่ด้วย  ในกรณีรถของท่านแจ้งว่าขาดภาษีมา 6 ปีแล้ว ซึ่งถือว่ารถนั้นถูกระงับทางทะเบียน ฉะนัน จึงขอให้ท่านำเงินที่ค้างชำระภาษีไปจ่ายที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  หากจะใช้รถต่อก็ให้นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมจดทะเบียนรถใหม่ต่อไป   ส่วนอัตราค่าภาษีรถนั้น รถเก๋งคำนวนภาษีตามซีซีของรถ  ถ้าเป็นรถบรรทุกคำนวนภาษีรถตามน้ำหนักรถ
guest profile guest
การต่อภาษีรถถ้าเจ้าของรถปล่อยให้ภาษีขาดอายุติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี ตามกฎหมายรถนั้นจะถูกระงับทางทะเบียนรถ(ยกเลิกการจดทะเบียน) เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องชำระภาษีที่ค้าง จำนวน 3 ปี พร้อมค่าปรับร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืน หากมีความประสงค์จะใช้รถนั้นต่อจะต้องนำรถมาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  และชำระค่าแผ่นป้าย  สมุดคู่มือ และภาษีรถใหม่พร้อมทำ พรบ.ใหม่ด้วย  ในกรณีรถของท่านแจ้งว่าขาดภาษีมา 6 ปีแล้ว ซึ่งถือว่ารถนั้นถูกระงับทางทะเบียน ฉะนัน จึงขอให้ท่านำเงินที่ค้างชำระภาษีไปจ่ายที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  หากจะใช้รถต่อก็ให้นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมจดทะเบียนรถใหม่ต่อไป   ส่วนอัตราค่าภาษีรถนั้น รถเก๋งคำนวนภาษีตามซีซีของรถ  ถ้าเป็นรถบรรทุกคำนวนภาษีรถตามน้ำหนักรถ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

uttaradit Icon GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด อ่าน 809 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา