สิทธิประกันสังคมกับสิทธิคู่สมรส

guest profile image guest

***สามีเป็นข้าราชการ ภรรยารับจ้างมีสิทธิประกันสังคม เลือก รพ.ป่าตอง ภูเก็ต แต่ไปเข้า
รพ.วชิระ แล้วสามีเอาใบเสร็จมาเบิก การเงิน
จึงได้ปฎิเสธการเบิกรายการนี้ไป และได้แนะนำไปดังนี้.-โดยให้ภรรยาไปทำเรื่องเบิกกับประกันสังคมที่ภูเก็ต แล้วประกันสังคมเขาจะมีหนังสือปฎิเสธการเบิก(เพราะไม่ไปใช้สิทธิตาม รพ.ที่เลือก) เสร็จแล้วจึงนำหนังสือปฎิเสธจากประกันสังคมพร้อมกับใบเสร็จยื่นเบิกอีกครั้ง

ไม่ทราบว่าที่ปฎิบัติไปอย่างนี้ผิดถูกอย่างไรค่ะ (ทาง รพ.วชิระบอกกับคนไข้ว่ามี 2 สิทธิแบบนี้ ก็สามารถไปใช้สิทธิสามีเบิกเลยก็ได้ และเดือนหน้า หมอก็นัดผ่าตัดอีก)******

&&&&&กรณีนี้หลังจากที่ได้ปฎิเสธการเบิกและได้แนะนำไปแล้วนั้น ได้สอบถามประกันสังคมจังหวัดอีกครั้ง ก็ได้รับคำตอบเหมือนกับที่การเงินแนะนำเช่นกัน *****
 
 

ความคิดเห็น
guest profile guest

ประกันสังคมภูเก็ต คงไม่เข้าใจคำถาม จึงได้ตอบแบบที่การเงินตอบ ไม่ถูกต้องครับ ขออธิบายดังนี้
1. ภรรยามีสิทธิ2 สิทธิ สิทธิหลักคือ สิทธิประกันสังคม สิทธิรอง คือใช้สิทธิสามีที่เป็นข้าราชการ  กรณีเช่นนี้ ถือว่าภรรยาต้องใช้สิทธิหลักของตนเอง คือสิทธิประกันสังคม  ไม่สามารถใช้สิทธิของสามีได้
2. กรณีมีสิทธิประกันสังคม แต่ไม่เข้าโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคม ประกันสังคมปฎิเสธการจ่ายเงิน  ไม่สามารถนำมาเบิกกับทางราชการได้  ถือว่าคุณต้องใช้สิทธิประกันสังคม เมื่อประกันสังคมปฎิเสธการจ่าย ต้องดูว่าที่ปฎิเสธนั้น เพราะอะไร เช่น ทำฟ้น ได้ใช้สิทธิของประกันสังคมไปแล้ว 500 บาท จึงไม่สามารถเบิกกับประกันสังคมได้ อย่างนี้ให้สามีมาเบิกกับทางราชการได้ แต่ถ้าประกันสังคมปฎิเสธเพราะคุณได้กระทำผิดเงื่อนไขของประกันสังคม อย่างนี้นำมาเบิกไม่ได้
กรณีที่โรงพยาบาลวชิระ บอกนั้นเข้าใจผิด การมี 2 สิทธิ หมายถึงมีสิทธิหลักทั้ง 2 สิทธิ เช่น คุณหมอรับราชการที่โรงพยาบาลวชิระ ก็มีสิทธิรักษาพยาลของกรมบัญชีกลาง เลิกงานไปรับจ้างเป็นหมอโรงพยาบาลเอกชน  จึงต้องส่งเงินเข้าประกันสังคม จึงมีสิทธิประกันสังคม  เช่นนี้ คุณหมอ จึงมีสิทธิ 2 สิทธิ คือสิทธิของกรมบัญชีกลาง กับ สิทธิประกันสังคม  ในกรณีนี้ใช้สิทธิของกรมบัญชีกลางได้เลย ยกเว้นคุณหมอจะแจ้งขอใช้สิทธิประกันสังคม จึงจะไม่มีสิทธิของกรมบัญชีกลาง
4. ในเดือนหน้าคุณแจ้งให้ภรรยาไปที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้ทำหนังสือส่งตัวไปเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลวชิระ  ถ้าไปเองโดยไม่ผ่านโรงพยาบาลป่าตอง ก็จะไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเหมือนครั้งนี้  หวังว่าคงเข้าใจนะครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา