โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์

nakrab profile image nakrab
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 


นศท.ณํฐพงษ์ เจริญศรี ชั้นปีที่1
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ความคิดเห็น
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
adunza1 profile adunza1
ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko

ประชาชนทุกคนมีความภาคภูมิใจและโชคดีที่สุด ทรงพระกรุณาทุกข์สุขของทุกคน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

services_division profile services_division

.............................
............ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ......
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ
..............................ทรงพระเจริญ

 

จาก กบร.ศป.

Kyoko profile Kyoko
ทรงพระเจริญ ขอน้อมถวายความจงรักภักดี และความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ ถวายแด่พระองค์ 
baemp1 profile baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
kyoko profile kyoko
ประชาชนทุกคนรักพระองค์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko

น้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ ของพระองค์ ทรงช่วยเหลือราษฏร์ที่ประสบภัยธรรมชาติ คนไทยทุกคนรักพระองค์ที่สุด เหนือเกล้า

tonhomzuza profile tonhomzuza

จะมีคำใดเหมาะสมเท่ากับคำว่า " ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

tonhomzuza profile tonhomzuza

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินไทย แผ่นดินแห่งนี้ด้วยหลักทศพิธราชธรรม แม้ว่าพระองค์จะทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  และเมื่อพระองค์ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามในช่วงพระชนมายุน้อยนั้น พระองค์ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระปฐมบรมราชโองการนี้ เป็นที่ซาบซึ้งในดวงใจของคนไทยทั้งชาติและยังเป็นหลักในการปกครองตราบจนทุกวันนี้

kyoko profile kyoko

พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงรักและห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า คนไทยทุกคนจักขอรักและเทิดทูนตลอดไป

service_division2013 profile service_division2013
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน 
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
จาก กบร.ศป.
rawter007 profile rawter007
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,962 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,652 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,324 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,615 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,670 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,937 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,532 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,309 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,970 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,500 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,198 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา