เรารักพระเจ้าอยู่หัว

pirun profile image pirun
เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.เรา
ความคิดเห็น
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
kyoko profile kyoko
น้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
kyoko profile kyoko
พระบารมีที่ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใจ ขอพระองค์พระเจริญ
kyoko profile kyoko
ทรงเป็นพระผู้นำประเทศอย่างยิ่งใหญ่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรพ้นจากทุกข์ภัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของทุกๆ คน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทั้งประเทศ
kyoko profile kyoko
สามัคคีที่ยิ่งใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกันน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
จงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้แด่ในหลวงของเรา และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,927 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,615 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,310 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,597 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,635 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,919 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,496 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,297 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,957 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,485 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,187 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา