ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

35030 profile image 35030
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นศท.สหรัฐ   คล้ายจินดา
ความคิดเห็น
kyoko profile image kyoko
พระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
baemp1 profile image baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
kyoko profile image kyoko
ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
Kyoko profile image Kyoko
ทรงพระมิ่งขวัญของปวงชนขาวไทย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
baemp1 profile image baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
jairakpakdee profile image jairakpakdee
รู้รักสามัคคี เพื่อนถวายในหลวง  ทรงพระเจริญ 
kyoko profile image kyoko
น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
kyoko profile image kyoko

ความสามัคคี ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

chiangmaisf profile image chiangmaisf
ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร
kyoko profile image kyoko

น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ทรงพระกรุณาช่วยเหลือราษฏร์ให้พ้นจากความทุกข์ยาก ขอพระองค์ทระเจริญ

tonhomzuza profile image tonhomzuza

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ด้วยพระบารมีของในหลวง จงช่วยปกปักรักษา ให้คนไทยมีความสุข

kyoko profile image kyoko

สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไทยต้องช่วยกันรักสถาบันและสามัคคีเพื่อให้ประเทศเกิดความปรองดอง ทรงพระเจริญ

thaninunSB32 profile image thaninunSB32
เรารักในหลวง 
tonhomzuza profile image tonhomzuza

หลายสิบปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า
ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน
ทศพิธราชธรรม น้อมนำกาล
พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย
เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน
ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย
น้ำพระทัย มหาราช ของชาติเรา

tonhomzuza profile image tonhomzuza

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจไทยทั้งชาติ

ทรงเป็นแบบอย่าง ทรงเป็นพ่อหลวงของประชาชน ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม

ทรงตรากตรำทำงานอย่างหนักมาตลอดชีวิตด้วยระยะเวลา

ที่ยาวนานในฐานะพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีความผาสุก

 

tonhomzuza profile image tonhomzuza

ดั่งสายฝนชโลมใจให้ฉ่ำชื่น
คอยโอบอุ้มทวยราษฎร์ทั้งชาติไทย

ให้อยู่ได้ด้วยความเพียงพอและพอเพียง

tonhomzuza profile image tonhomzuza

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

tonhomzuza profile image tonhomzuza

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม แปดสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 

kyoko profile image kyoko
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชนขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

 ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ

ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง

ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

อย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

 ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ

ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง

ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

อย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

  เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

  เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

  เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเท พระวรกายตรากตรำ

  และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี

  ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกดวง

ตลอดกาลนานเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส แด่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ว่า "บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรงไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"


kitimam profile image kitimam

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส แด่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ว่า "บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรงไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"


kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

  เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

  เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kyoko profile image kyoko
ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 115 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 465 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 860 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 702 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 700 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 659 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,189 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,401 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,012 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,615 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,718 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,296 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา