เราเทิดทูนสถาบัน

jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข


ความคิดเห็น
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อหลวงยิ่งใหญ่ ประเทศไทยยั่งยืน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้คนในชาติรักกัน พ่อหลวงทรงพระเจริญ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
มิ่งขวัญของชาวไทยไม่มีใครเกินพ่อหลวง

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอพระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
kyoko profile kyoko

พระองค์ทรงพระเจริญ คนไทยทุกคนจักขอรักและเทิดทูนพระองค์

service_division2013 profile service_division2013
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013

-รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

-รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน

-สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง

-สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

-ลูกเป็นทหารของทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง

-พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

-พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน

-ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
จาก กบร.ศป.

service_division2013 profile service_division2013
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน 
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
จาก กบร.ศป.
kyoko profile kyoko

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้ร่มพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

service_division2013 profile service_division2013

-รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

-รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน

-สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง

-สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

-ลูกเป็นทหารของทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง

-พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

-พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน

-ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์
จาก กบร.ศป.

service_division2013 profile service_division2013
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

service_division2013 profile service_division2013
- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระแม่ศรีแผ่นดินของชาวไทยตลอดไปเทอญ
- ขอพระองค์มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระฤทัยแจ่มใสสดชื่น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน 
- ขอขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นที่ได้กรุณากับปวงชนชาวไทย และผืนแผ่นดินไทยอันหาที่เปรียบมิได้ 
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกัลปวสาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
 จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 


พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า
เหล่าประชาทูลเทิดไท้ไว้เหนือเศียร
ทรงสอนสั่งว่าอย่าละความเพียร
ดั่งมหาชนกที่ทรงเขียนให้ตรึกตรอง
เพียรขยันหมั่นอุตส่าห์หาความรู้
เพื่อเชิดชูชาติไทยให้น่ายกย่อง
สอนผู้นำให้รู้ความตามครรลอง
หลักปกครองที่ดีงามทำอย่างไร
เป็นแบบอย่างให้คนไทยใช้ชีวิต
หลักเศรษฐกิจพอเพียงวางเป็นทางไว้
เพื่อนำพาประชาชนให้พ้นภัย
ปัญหาปากท้องแก้ไขได้ในทันที
เกิดฝนแล้งพระองค์ทรงอุตสาห์
คิดเพื่อประชามีน้ำใช้กินทุกถิ่นที่
สร้างฝนเทียมเพื่อแก้ไขในทันที
เพราะทรงรู้น้ำมีความสำคัญ
วางแนวทางสร้างเขื่อนฝายไว้ทดน้ำ
เพื่อเกษตรกรใช้ทำตามจัดสรร
ทั้งยังช่วยเป็นแนวทางป้องกัน
น้ำไหลเร็วหุนหันท้วมบ้านเรือน
ทรงสละที่ดินหลายร้อยไร่
เพื่อไว้ใช้ทดน้ำเข้าเมื่อล้นเขื่อน
ให้กรุงเทพฯ ปลอดภัยเมื่อหน้าน้ำเยือน
เก็บน้ำเหมือนแก้มลิงเก็บกักตุน
ทรงเป็นดั่งบิดาผู้เลี้ยงดู
คอยอุ้มชูสอนสั่งให้ความอบอุ่น
เป็นแบบอย่างเป็นหลักชัยให้ค้ำจุน
ราษฎร์รู้คุณต่างจงรักและภักดี
ทรงสละความสุขส่วนพระองค์
เพื่อดำรงชาติไทยให้สุขี
ดั่งรับสั่งเมื่อครองราชย์ธานี
เราจะครองแผ่นดินนี้โดยธรรม
ข้าฯ ขอกราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์รักชาติไทยใจตอกย้ำ
พระราชดำรัสพร้อมจะน้อมนำ
ทุกสิ่งทำเพื่อมุ่งให้ไทยเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..
 
จาก กบร.ศป.
sittlert1234 profile sittlert1234

๑. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๓. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
๔.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
๕. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๖. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก
มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
๗. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 
๘. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
๙.
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์
ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
๑๐. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
๑๑. ทรงเป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎรของชาติไทย
๑๒. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ของปวงประชาชาติไทย
๑๓. ไม่มีแผ่ดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยอีกแล้วในโลกนี้
๑๔. จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ ในหลวงได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ
และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อ ในหลวงของพวกเรา
๑๕. อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเสียที เพื่อพระองค์ท่าน จะได้มีความสุข
๑๖. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑๗. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๑๘. พระองค์ทรงดำรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรมตลอดมา
๑๙. จงทำกระทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน
๒๐. ปวงชนชาวไทย อยู่ดี มีสุข เพราะพระบารมีพ่อหลวงของแผ่นดิน 
๒๑. พระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ทรงกรอบกู้บ้านเมืองให้เป็นไทยตลอดมา
๒๒. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า
๒๓. สมเด็จพระราชินีทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า
๒๔. ประชาชนคนไทยและต่างชาติ ล้วนยกย่องพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์
๒๕. สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย
๒๖. ทุกพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่มีความสุข
๒๗. ทุกพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่มีความเสียสละที่แท้จริง
๒๘. พื้นแผ่นดินของประเทศไทย ร่มเย็นได้เพราะพระบารมี
๒๙. ไม่มีที่ใดในโลกเว้นประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฏร
๓๐. ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
๓๑. ลุวาระเฉลิมพระชนม์พรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศลอนุรักษ์ดินน้ำ
ตามภูวดลดำรงตนตามเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๓๒. ท่านทรงตรากตรำงาน เพื่อประชาชน
ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนให้ได้เท่าอีกแล้วขอรองพระบาทราชวงศ์องค์จักรีจนชีวิตสูญสิ้นกลบมลาย
๓๓. ร่วมใจภักดิ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๓๔. ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฏร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติศักดิ์
สักการะด้วยดวงใจ ขอให้พระองค์ท่านสุขสำราญชั่วกาลนานเทอญ
๓๕. ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฏรพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย
ขอให้พระองค์อายุยิ่งยืนนาน จงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชั่วนิรันดร
๓๖. ในหลวงทรงเป็นประมุขที่ทรงงาน เพื่อประชาชนของท่านตลอดชนชีพ เราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาท
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 
๓๗. พ่อหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฏรของพระองค์ได้มีความสุข 
๓๙. ทรงเป็นทุกลมหายใจของประชาราษฎร ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๔๐. พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้น วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และการกีฬา ดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ 
๔๑. พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรมด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 
๔๒. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อย
๔๓. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์
แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกับอีกหรืออย่างยิ่งของประเทศ 
๔๔. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 
๔๕. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา 
๔๖. เราคงสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 
๔๗. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ
มั่นคงและสมบูรณ์ 
๔๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

๔๙. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ชาติใดขาดสามัคคีธรรม จะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด 
๕๐.
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ปร
ะมุข 
๕๑. ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้ 
๕๓. รักแผ่นดิน รักชาติ รักศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๕๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๕๕. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๕๖. พระบารมีมากล้นเหลือคนา มิใช่ใคร่แต่เป็นแผ่
๕๗. สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาดอยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา
โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข๋แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
๕๘. เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่าภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหล้า
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
๕๙. พ่อหลวงเป็นผู้ทรงพระเมตตาต่อประชาชนของพระองค์ 
๖๐. พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้นและพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 
๖๑. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย
๖๒. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบัน
๖๓. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
๖๔. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๖๕. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือเป็นหน้าที่หนึ่งคนคนไทยทุกคน
๖๖. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๖๗. ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๖๘. เราเป็นไทยมาได้จนถึงวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๖๙. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตรมากมาย
๗๐. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศ มาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
๗๑. ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้ 
๗๒. พระคุณพ่อนั้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน 
๗๕. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ


service_division2013 profile service_division2013
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
จาก กบร.ศป.
service_division2013 profile service_division2013
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
จาก กบร.ศป.
biobom profile biobom
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
kyoko profile kyoko
ด้วยพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ ทรงพระเมตตาต่อราษฏร์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
service_division2013 profile service_division2013
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก กบร.ศป.
sdatg15 profile sdatg15
เทิดทูนที่ ๑
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๕
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๖
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ "
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๗
เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๘
ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย
ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย
กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๙
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๐
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๑
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม
๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี
ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่
พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๒
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๓
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๔
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๕
พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่
พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๖
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น
พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๗
พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่
เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๘
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย
เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๑๙
ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล
ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล
๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์
ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๐
๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น
๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล
“ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน
ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๑
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๒
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๓
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


.เทิดทูนที่ ๒๔
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๕
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๖
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์
พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง
ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน มีปัญหาการขาดสารไอโอ
ดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกเป็นจำนวนมาก และได้เข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จพระองค์อยู่เส มอ
ทำให้พระองค์ ทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก โดยได้ทรงเสด็จฯ
ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
และทอดพระเนตรการสาธิตการทำงานของเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตและน้อมเกล้าฯ ถวาย
ซึ่งต่อมา พระองค์ได้พระราชทานต่อให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ที่ราษฎรประสบกับปัญหาการขาดสารไอโอดีน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๘
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๒๙
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๐
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
พระองค์คือ ลมหายใจของแผ่นดิน คือ เทียนไขของชาติ ที่คอยชี้แนวทางที่ดีๆแก่พสกนิกร
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๔ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๑
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๒
ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
ธ ที่พึ่งปวงประชา
กรณียกิจทั่วพารา
เพื่อนำมาความร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๓
ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยเเข็งเเรง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมิ่งขวัญประชาไทย
ขอให้พ่อหลวงทรงหายพระประชวนไวๆ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๔
ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๕
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๖
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน รักและเทิดทูนในหลวงพ่อของแผ่นดิน ขอให้ทรง พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๗
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๘
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก
ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๓๙
ขอให้พ่อของชาวไทยมีรอยยิ้มทุกวันมีความสุขทุกเวลามีพลานามัยที่แข็งแรงตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๐
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า
มนัสปลื้มเปรมกมล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๑
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก
ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๒
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๓
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๔
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๕
ขอจงทรงพระเจริญ.........จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดดีทำดี
มีความสามัคคีตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๖
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
ข้าฯ ภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพ่อหลวงของเรา ที่เป็น ประมุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๗
ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๘
จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดดีทำดี มีความสามัคคีตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้
พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.


เทิดทูนที่ ๔๙
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย
ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.
kyoko profile kyoko
ทรงมีพระเมตตาต่อคนไทยทั้งประเทศ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อให้คนไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
จักขอเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป 
kyoko profile kyoko
ทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ และช่วยกันทำนุบำรุงให้ประเทศเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติ 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,928 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,615 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,310 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,597 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,635 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,919 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,496 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,297 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,957 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,485 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,187 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา