กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ความคิดเห็น
baemp1 profile baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
thanomsak profile thanomsak
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

kyoko profile kyoko

จักขอเจริญรอยตามเบี้องบาททุกขาติไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

tonhomzuza profile tonhomzuza

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน

kyoko profile kyoko

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง คนไทยทุกคนขอจงรักภักดี ทรงพระเจริญ

kyoko profile kyoko
ทรงงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับราษฏร์ทุกหมู่เหล่า ได้มีอาชีพเลี้ยงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
coolweather profile coolweather
.ในหลวงทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มีเตาเผาถ่านที่ทำจากแกลบข้าว

2.พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

3.ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

4.ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

5.พวกเราทุกคนจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อ

6.ในหลวงมีมูลนิธิต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น

7.ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นห่างไกล เช่น ทาง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.พระมหากษัตริย์ไทย เป็นผู้เข้าใจความเป็นอยู่ทุกชนชั้น

9.ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

10.จะดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พ่อพิมพ์ของชาติ

12.สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด

13.จะยากดีมีจน เราก็คนไทย จงเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์

14.รักในหลวง เพราะในหลวงช่วยเหลือประชาชนทุกชนชั้นแม้อยู่ถิ่นทุรกันดารก็ตาม

15.ในหลวง ควงประชา พัฒนา ประชาธิปไตย

16.พันธมิตร ไม่ใช่มิตร เพื่อประชาธิปไตย ทำไมต่อต้าน
ที่มาจากประชาธิปไตย

17.พระมหากษัตริย์ไทย ที่หนึ่งในดวงใจปวงประชา

18.พระองค์ทรงริเริ่มทำฝายทดน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำและสร้างความ ชุ่มชื่นให้กับป่า

19.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาคิดค้นฝนเทียม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

20.แม้คนต่างชาติต่างภาษา
ยังยกย่องพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์

21.พระองค์ทรงมีโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

22.พระองค์ทรงให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง

23.พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกชนชั้น

24.พระองค์ทรง ปราชญ์ เปรื่องเรื่องศาสตร์ทุกศาสตร์

25.เหยื่อทุกหยาดของพ่อหลวง เพื่อประชาชนทุกคน

26.พ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย

27.โครงการต่าง ๆ ของพระองค์ ก็เพื่อประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข

28.พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก เป็นนักพัฒนา

29.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงและพัฒนาดินทีแข็งเป็นดาน
เพื่อการเพาะปลูก

30.พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจของประชาชน

31.ผืนแผ่นดินที่อาศัยทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยรักษาเอกราชไว้ให้คงอยู่

32.ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

33.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง

34.หยาดเหยื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข

35.ขอให้คนไทยสามัคคี เพื่อพระเจ้าอยู่หัว

36.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีน้ำพระทัยกว้างไกลกว่ามหาสมุทร

37.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

38.พ่อหลวง คือ พ่อเรา

39.ราชินีคือแม่ของแผ่นดิน

40.ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์

41.พระมหากษัตริย์ไทยเปรียบได้ดังพระอินทร์บนสวรรค์

42.ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั่วหล้า

43. ๖๐ ล้านใจเทิดไท้ในหลวง

44.รู้รักสามัคคีภักดีต่อแผ่นดิน

45.ร้อยดวงใจถวายไท้องค์ราชัน

46.ฝนแล้งท่านช่วยเรา น้ำท่วมท่านช่วยเรา หนาวท่านช่วยเรา

47.เป็นคนดี ทำความดี คิดแต่สิ่งดี ๆ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

48.ท่านปกครองเราดุลพ่อปกครองลูก

49.เทิดไท้องค์ราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

50.เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
kyoko profile kyoko
ปวงชนชาวไทยร่วมใจกันถวายความดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่า ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
ทรงพระผู้ประทานความสุขให้คนไทยทุกคน พร้อมทั้งเป็นที่หนึ่งในดวงใจปวงประชา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,962 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,652 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,324 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,614 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,670 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,937 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,532 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,309 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,970 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,499 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,198 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา