การจ้างเหมา คนงาน

guest profile image guest
เรียนถาม ท่านคลังจังหวัด

    กรณีจ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิจัย   ทั้งปี เกินหนึ่งแสนบาท ต้องดำเนินการอย่างไร (มีตัวคนอยู่แล้ว) เพราะต้องประกาศราคากลาง   หากจะทำสัญญาระยะสั้น  สามเดือน  หกเดือน  ก็จะเข้าข่าย  การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง   หากทำสญญาระยะยาว  ก็กลัวผู้รับจ้างลาออก (ทิ้งงาน)  รบกวนช่วยชี้ช่องทางด้วยครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้าคุณทำจ้างเหมาก็ต้องสอบราคา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,812 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,055 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,892 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,305 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,533 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,422 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,516 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,844 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,288 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,755 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา