การจ้างเหมา คนงาน

guest profile image guest
เรียนถาม ท่านคลังจังหวัด

    กรณีจ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิจัย   ทั้งปี เกินหนึ่งแสนบาท ต้องดำเนินการอย่างไร (มีตัวคนอยู่แล้ว) เพราะต้องประกาศราคากลาง   หากจะทำสัญญาระยะสั้น  สามเดือน  หกเดือน  ก็จะเข้าข่าย  การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง   หากทำสญญาระยะยาว  ก็กลัวผู้รับจ้างลาออก (ทิ้งงาน)  รบกวนช่วยชี้ช่องทางด้วยครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้าคุณทำจ้างเหมาก็ต้องสอบราคา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

7 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,116 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,300 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,048 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,411 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,678 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,530 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,593 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,960 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,405 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,912 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา