เรื่องการเช่าซื้อบ้าน

guest profile image guest
ผมกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน (บ้านมือสอง) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเงิน 500,000 บาทแล้วผ่อนชำระ 30 ปี เดือนละ 3,200 บาท แต่พอนำใบเสร็จค่าผ่อนชำระไปเบิกค่าเช่าบ้านกองคลังบอกว่าเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้....จะเบิกค่าเช่าบ้านได้เฉพาะการเช่าซื้อบ้านเท่านั้นซึ่งผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิในตัวบ้าน ...แต่การกู้เพื่อซื้อดังกล่าวถือว่าผู้กู้มีกรรมสิทธิในตัวบ้านแล้วแต่ติดจำนองธนาคารเท่านั้น ถึงแม้ธนาคารจะให้ผ่อนชำระเป็นงวดๆก็ตาม...จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้...ผมไม่เข้าใจตกลงเบิกได้มั้ยครับ...แล้วควรทำไง...จิงๆการเช่าซื้อบ้านกับการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านต่างกันอย่างไรครับ...
ความคิดเห็น
guest profile guest

คุณอยู่หน่วยงานไหนครับ กองคลังเข้าใจผิด หรือคุณทำผิด ผมขอให้ข้อมูลดังนี้ครับ
1.  การผ่อนชำระราคาบ้าน คือการกู้เงินจากธนาคารมาซื้อบ้าน ซึ่งจะต้องมีสัญญาซื้อขายบ้าน และสัญญากู้เงินจากธนาคารวันเดียวกัน
2. การเช่าซื้อบ้าน กับการผ่อนชำระราคาบ้าน ต่างกันตรงกรรมสิทธิ
การผ่อนชำระราคาบ้านได้กรรมสิทธิทันที การเช่าซื้อจะได้กรรมสิทธิเมื่อขำระเงินหมด
3. ทั้ง 2 กรณี สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ครับ
กรณีของคุณเป็นตามข้อ 1  จึงสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องให้รายละเอียดผมทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณา

guest profile guest
กรณีกู้เงินกับธนาคารร่วมกับพ่อสร้างบ้าน ปัจจุบันพ่อเสียชีวิตจึงเบิกค่าเช่าซื้อ สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่
guest profile guest

ผมไม่เข้าใจว่าที่เขียนถามเป็นกรณีบ้านที่สร้างกับพ่อ อยู่ในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ และจะเช่าซื้อบ้าน ใช่หรือไม่
ถ้าใช่  คำตอบคือ ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  เนื่องจากติดมาตรา 7(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองแล้ว ตั้งแต่กู้เงินร่วมกับพ่อสร้างบ้าน เพราะเป็นกรรมสิทธิบ้านร่วมกับพ่อ

guest profile guest
เป็นเรื่องสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ครับ ดูระเบียบดี ๆ  เบิกได้นะครับ
guest profile guest
คุณคนผ่าน
คำถามไม่ชัดเจน แต่ถ้าบ้านหลังนั้นผ่อนหมดแล้ว ถือว่า มีกรรมสิทธิในบ้านหลังดังกล่าวแล้วครับ คำว่าสัดส่วนหมายความว่ามีกรรมสิทธิในบ้านหล้งนั้น แต่ไม่ทั้งหมด
guest profile guest
อยากทราบว่า สมมุติว่าถ้าเราเช่าซื้อบ้าน หรือ คอนโด ฉะนั้นเรามีสิทธิ์ย้ายเข้าไปอยุ่เลยหรือ ไม่ นับตั้งแต่เริ่มจัดการทำสัญญาเช่าซื้อ
 ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
บ้านหรือคอนโดสร้างเสร็จหรือยังละครับ  ถ้าเสร็จแล้ว ก็เข้าอยู่ได้ แต่ถ้าไม่เสร็จจะเข้าอยู่ได้อย่างไรละครับ
guest profile guest
1. ปี 2554 บรรจุที่ จ.ขอนแก่นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ยื่นเรื่องขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินและอยู่ระหว่างผ่อนชำระกับธนาคาร ปี2555 ย้ายไปที่ จ.อื่น และปี 2556 ย้ายกลับมาที่ จ.ขอนแก่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถนำสิทธิมาเช่าซื้อบ้านที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระกับธนาคารที่ จ.ขอนแก่น ได้ไหมครับ
2. บรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนพลตำรวจที่ จ.ขอนแก่น ถือว่าเป็นท้องที่ที่บรรจุครั้งแรกหรือไม่
                  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
guest profile guest
1. ถ้าเป็นบ้านที่ซื้ออยู่ในอำเภอเมือง ก็นำมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ครับ
2. เป็นท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกครับ  แต่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา