การจัดสัมมนา อบรม ประชุม

guest profile image guest
เรียน  ท่านคลังจังหวัด
         ดิฉันเป็นการเงินมือใหม่ค่ะ ทุกครั้งที่มีการจัดสัมมนา อบรม หรือการประชุมจะเป็นกังวลมาก เนื่องจากไม่ค่อยรู้ระเบียบต่างๆ และให้รายละเอียดแก่คนอื่นไม่ค่ะจะได้ดิฉันมีข้อข้องใจ สับสนเหลือเกินว่า
         1.ข้อแตกต่างระหว่าง   สัมมนา อบรม และประชุม
         2.ในฐานะผู้จัดสามารถเบิกอะไรได้บ้าง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
         3.อัตราที่ใช้เบิกในปัจจุบัน ทั้งการสัมมนา อบรม ประชุม (ขอระเบียบด้วยค่ะ)
         4.เอกสารประกอบการเบิกแต่ละรายการ (เช่น อาหาร วัสดุ วิทยากร ฯลฯ) ทั้งการสัมมนา อบรม ประชุม
         รบกวน ขอระเบียบอ้างอิงด้วยนะคะ โดยเฉพาะอัตราการเบิกแต่ละรายการค่ะ เพราะในช่วงระยะหลังมีการแก้ไข หรือยกเลิกระเบียบหลายอย่าง บางระเบียบต้องอาศัยระเบียบหลายฉบับรวมกันถึงจะอ่านเข้าใจ บวกกับภาษากฎหมายที่ยากแก่การตีความ  เช่น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด, (กี่บาทก้ต้องไปหาระเบียบอื่นมาขยายความต่อ) 


        
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. คุณดูคำนิยาม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมฯ  นะครับ
2.  ถ้าเป็นการฝึกอบรม ใช้ระเบียบตามขั้อ 1 ครับ
3.  อัตราอยู่ในระเบียบข้อ 1 ครับ
4. เอกสารประกอบกรณียกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามระเบียบพัสดุ ก็ใช้ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้รับยกเว้นก็ปฎิบัติตามระเบียบพัสดุ เช่นค่าวัสดุ เป็นต้น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา