[[ดาวน์โหลดฟรี]]แนวข้อสอบ วัฒนธรรมและประเพณี

papertestthai99 profile image papertestthai99

[[ดาวน์โหลดฟรี]]แนวข้อสอบ วัฒนธรรมและประเพณี

 

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/565

 

1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทง
ก.ประเพณีไหลเรือไฟ
ข. ประเพณียี่เป็ง
ค.ประเพณีงานปอยหลวง
ง. ประเพณีลอยกะทง
เฉลย ค.

2.ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.นครพนม
ข. แม่ฮ่องสอน
ค.เชียงใหม่
ง. เพชรบูรณ์
เฉลย ข.

3.ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.ชัยนาท
ข. ตราด
ค.สมุทรปราการ
ง. ชลบุรี
เฉลย ง.

4.ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีของภาคใด
ก.ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค.ภาคกลาง
ง. ภาคอีสาน
เฉลย ก.

5.ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.เชียงใหม่
ข. ตราด
ค.เพชรบูรณ์
ง.เลย
เฉลย ค.

6.ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นของภาคใด
ก.ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค.ภาคใต้
ง. ภาคอีสาน
เฉลย ง.

7.ประเพณีบูชาอินทขีลเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดใด
ก.เชียงใหม่
ข.เชียงราย
ค.แม่ฮ่องสอน
ง.ตราด
เฉลย ก.

8.คำว่า ผูกเสี่ยว หมายถึงอะไร
ก. ผูกญาติ
ข. ผูกมิตรสหาย
ค. ผูกพันธ์
ง. ผูกมิตรภาพ
เฉลย ง.

9.ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของภาคใด
ก.ภาคกลาง
ข.ภาคเหนือ
ค.ภาคอีสาน
ง.ภาคใต้
เฉลย ข.

10.ประเพณีเลี้ยงผีเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดใด
ก. เชียงใหม่
ข. เชียงราย
ค. ลำปาง
ง. ลำพูน
เฉลย ค.

11.ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคอีสาน
ก. ประเพณีแห่ผีตาโขน
ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค. ประเพณีไหลเรือไฟ
ง. ประเพณีงานปอยหลวง
เฉลย ง.

12.ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคใต้
ก.ประเพณีการแห่นก
ข. ประเพณีการแข่งโพน
ค.ประเพณีวิ่งควาย
ง. ประเพณีกินผัก
เฉลย ค.

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา