โหลดแนวข้อสอบ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

omega3 profile image omega3

โหลดแนวข้อสอบ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 • ความรู้เกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 • -กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๕๘
 • -พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • -ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • -ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์
 • -แนวข้อสอบการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์
 • -ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์
 • -หลักการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์
 • -หลักการใช้เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์
 • -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ศาสตร์
 • -ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา
 • -แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
 • - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
 • - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
 • - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
 • - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โหลดแนวข้อสอบ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา